• امروز: 1402/03/16
  • آخرین بروزرسانی: 1402/03/13
توزیع نهال یارانه دار در شهرستان تالش

توزیع نهال یارانه دار در شهرستان تالش

مدیر جهاد کشاورزی تالش از آغاز توزیع نهال یارانه دار در شهرستان تالش خبر داد.

مهندس آقاجمالی اظهار داشت؛ توزیع نهال یارانه دار با هدف جوان سازی باغهای فرسوده وکهنسال، کشت نهال سالم و استاندارد،رونق اقتصادی در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال و تشویق کشاورزان به امر باغداری انجام می شود.

وی ادامه داد کشاورزان و باغداران شهرستان می توانند برای دریافت نهال یارانه دار به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و نهال مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان