• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
توزیع بذر گواهی شده برنج در شهرستان تالش

توزیع بذر گواهی شده برنج در شهرستان تالش

مدیر جهاد کشاورزی تالش از آغاز توزیع بذر گواهی شده در شهرستان تالش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان؛  آقاجمالی اظهار داشت ؛ توزیع بذر گواهی شده با هدف افزایش عملکرد و همچنین بالا بردن کیفیت محصول بین شالیکاران توزیع می گردد.

وی با بیان اینکه  توزیع بذر گواهی شده از هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بذر گواهی شده رقم هاشمی توسط کارگزاران خرید پدر حال توزیع می باشد و در صورت تامین بذر ارقام فجر ، شیرودی ، آنام و گیلانه  نیز بین شالیکاران توزیع خواهد شد افزود شالیکاران جهت تهیه بذر می توانند به مراکز جهادکشاورزی شهرستان مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان