• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
گزارش اجرای کنترل بیولوژیک سال 99

گزارش اجرای کنترل بیولوژیک سال 99

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت گفت :کنترل بیولوژیک آفت ساقه خوار برنج با استفاده از زنبور تریکوگراما به عنوان یک روش تلفیقی در کاهش مصرف سموم شیمیایی در شالیزار مورد توصیه قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، یوسف نژاد با بیان اینکه سطح 200 هکتار از شالیزارهای شهرستان مبارزه بیولوژیک صورت گرفت بیان کرد: عملیات اجرای کنترل بیولوژیک بر اساس بیولوژی آفت ساقه خوار برنج علیه نسل اول از تاریخ 7 تیر سال جاری به مدت 10 روز در شهرستان انجام شد.

وی افزود: کنترل بیولوژیک علیه نسل دوم آفت از تاریخ 2/4/99 آغاز شده و علیه نسل دوم به فاصله 7 روز حداقل دو نوبت رهاسازی زنبور تریکوگراما صورت می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شفت اعلام کرد: مبارزه بیولوژیک علیه نسل دوم آفت تا کنون در سطج 400 هکتار صورت گرفته است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان