• امروز: 1400/01/26
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/26
اولین نشای مکانیزه برنج در شهرستان فومن اجرا شد

اولین نشای مکانیزه برنج در شهرستان فومن اجرا شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی؛مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فومن گفت: اولین نشاء کاری برنج شهرستان فومن از نوع رقم هاشمی در سطح 6/. هکتار در تاریخ 99/1/26 توسط داوود محبی از کشاورزان روستای کرد محله به صورت مکانیزه انجام شد.

مهندس قاسم زاده افزود: شهرستان فومن دارای ۱۳ هزار و ۸۷۰ هکتار اراضی شالیزاری و ۱۹ هزار بهره بردار می باشد که در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد کار احداث خزانه انجام شده است.

وی به کشاورزان توصیه کرد: کشت مکانیزه علاوه بر کاهش هزینه، نقش بسیار مؤثری در افزایش تولید در واحد سطح و همچنین موضوع رعایت موارد بهداشتی را در شرایط موجود دارد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان