• امروز: 1400/01/26
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/26
اجرای برنامه های ترویجی در جهت انتقال آخرین یافته های علمی به بهره برداران کشاورزی در شهرستان بندر انزلی

اجرای برنامه های ترویجی در جهت انتقال آخرین یافته های علمی به بهره برداران کشاورزی در شهرستان بندر انزلی

به گزارش مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی: در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج و تحقق برنامه های مدیریت دانش که از اهداف طرح بوده و بر این اساس تمام محققین مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی براساس دستورالعمل اجرایی و بهره مندی از تخصص و تجارب محققین در عرضه تولیدی به عنوان محقق معین در سطح شهرستانها و مراکز جهاد کشاورزی آخرین یافته های علمی و تحقیقی را به مروجین مسئول پهنه و بهره برداران بخش کشاورزی انتقال می دهند.

مهندس جدی نیا گفت : در این راستا تعداد 86 محقق معین از 3 مرکز تحقیقاتی (برنج-کشاورزی و منابع طبیعی-چای)به شهرستانهای سطح استان معرفی شده و مشغول ارائه خدمات آموزش می باشند.

وی افزود: در جهت تحقق اهداف طرح، کارگاه آموزشی تولید محصول سالم در روز دوشنبه مورخ 14/8/ 97 با حضور بهره برداران مرد و زن روستای طالب آباد و با حضور محقق معین شهرستان آقای دکتر مجیدی در روستای طالب آباد برگزار گردید.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تولید محصول سالم ودستیابی به کشاورزی پایدار با هدف حفظ تولید محصول سالم کارگاه آموزشی یک روزه ای با حضور محقق معین و جمعی از کشاورزان روستای طالب آباد  شهرستان برگزار شد.

موضوعات مطرح شده شامل :

1-معرفی انواع علفکشها و سموم رایج مصرفی در منطقه

2- استفاده مناسب از مقدار مناسب علفکشها و سموم کشاورزی

3- کنترل  زمان مناسب ساقه خوار  و نحوه صحیح سمپاشی در مزارع

4- استفاده از کنترل بیولوژیکی کرم ساقه خوار برنج

5-  معرفی علفکشهای انتخابی مزارع برنج

6- خسارت به محیط زیست ناشی از مصرف بیش از حد کود و سموم در مزارع

کارگاه آموزشی با استقبال خوبی از طرف کشاورزان مواجه شده و در پایان جلسه پرسش و پاسخ توسط کشاورزان  با محقق معین و کارشناسان شهرستان انجام گرفت.  به پیشنهاد کشاورزان قرار گردید که جلسات بعدی با حضور محققان معین شهرستان در زمینه های مختلف کشاورزی برگزار گردد. 97/9/6

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان