• امروز: 1400/01/24
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/21

بازدید مدیر شهرستان آستارا از کلنیک های گیاهپزشکی و قرنطینه های نباتی این شهرستان

روز سه شنبه مورخ 97/8/1 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستارا از کلنیک های گیاهپزشکی و قرنطینه نباتی واقع در گمرک شهرستان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مهندس شیارکار بازدید دقیق و مستمر محصولات کشاورزی صادراتی به کشورهای همسایه را تاکید نمود.

شهرستان آستارا دارای 4 کلینیک گیاهپزشکی و یک واحد قرنطینه  نباتی می باشد.

97/8/3
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان