• امروز: 1401/07/15
  • آخرین بروزرسانی: 1401/07/11
جلسه شورای کشاورزی شهرستان سیاهکل

جلسه شورای کشاورزی شهرستان سیاهکل

روز پنجشنبه مورخه 19/05/96  جلسه شورای کشاورزی شهرستان سیاهکل با حضور ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی؛ مهندس شعبان نژاد ، معاون محترم فرماندار شهرستان ؛مهندس جعفرزاده، معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان؛مهندس علیزاده ، مدیر محترم حوزه ریاست سازمان؛مهندس آریایی، مدیر آب و خاک سازمان ؛ مهندس زارع ، مدیر امور عشایر سازمان ؛مهندس هادی زاده ، مدیر محترم شرکت شهرکهای کشاورزی استان ؛مهندس مهدی زاده ، نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ؛ دکتر نیکفر، بخشداران محترم بخش مرکزی و دیلمان و همچنین مدیران محترم ادارت مرتبط با بخش کشاورزی در شهرستان و در مکان فرمانداری برگزار گردید.