• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29

مدیرامور اداری ، رفاه و پشتیبانی

نام :    احمد علی درویشی چالکسری

 

سمت :  سرپرست مدیریت امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

 

شماره تماس :  33324622  -  013

 

ایمیل سازمانی :

mod.edari@jkgc.ir