• امروز: 1399/12/11
  • آخرین بروزرسانی: 1399/12/11

افتتاح پروژه آبیاری کم فشار روستاهای سیویر وگرمابسرا املش به مناسب هفته دولت

افتتاح پروژه آبیاری کم فشار روستاهای سیویر وگرمابسرا املش به مناسب هفته دولت

به مناسب هفته دولت  پروژه آبیاری کم فشار در روستاهای سیویر وگرمابسرا املش افتتاح شد.

 ادامه مطلب

اجرای پروژه بهبود تغذیه دام سنگین در شهرستان املش

اجرای پروژه بهبود تغذیه دام سنگین در شهرستان املش

اجرای پروژه بهبود تغذیه دام سنگین در شهرستان املش

 ادامه مطلب