• امروز: 1398/06/25
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/25

افتتاح پروژه آبیاری کم فشار روستاهای سیویر وگرمابسرا املش به مناسب هفته دولت

افتتاح پروژه آبیاری کم فشار روستاهای سیویر وگرمابسرا املش به مناسب هفته دولت

به مناسب هفته دولت  پروژه آبیاری کم فشار در روستاهای سیویر وگرمابسرا املش افتتاح شد.

 ادامه مطلب

اجرای پروژه بهبود تغذیه دام سنگین در شهرستان املش

اجرای پروژه بهبود تغذیه دام سنگین در شهرستان املش

اجرای پروژه بهبود تغذیه دام سنگین در شهرستان املش

 ادامه مطلب

حفظ و ارتقای امنیت غذایی مهم ترین راهبرد مدیریت در حوزه پدافند غیر عامل

حفظ و ارتقای امنیت غذایی مهم ترین راهبرد مدیریت در حوزه پدافند غیر عامل

حفظ و ارتقای امنیت غذایی مهم ترین راهبرد مدیریت در حوزه پدافند غیر عامل

 ادامه مطلب

انجام پایش آفات درختان میوه یکی از راهکارهای اساسی مبارزه وکنترل آفات می باشد

انجام پایش آفات درختان میوه یکی از راهکارهای اساسی مبارزه وکنترل آفات می باشد

انجام پایش آفات درختان میوه یکی از راهکارهای اساسی مبارزه وکنترل آفات می باشد

 ادامه مطلب

گزارش رزمایش پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام

گزارش رزمایش پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام

گزارش رزمایش پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام

 ادامه مطلب

جلسه توسعه صنعت نوغانداری در فرمانداری املش برگزار گردید

جلسه توسعه صنعت نوغانداری در فرمانداری املش برگزار گردید

جلسه توسعه صنعت نوغانداری درمحل فرمانداری املش برگزار گردید

 ادامه مطلب