• امروز: 1401/09/05
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/05

آغاز برداشت برنج در رودسر

آغاز برداشت برنج در رودسر

آغاز برداشت برنج در رودسر

 ادامه مطلب

جشنواره ها موجب رونق روستاها می شوند

جشنواره ها موجب رونق روستاها می شوند

جشنواره ها موجب رونق روستاها می شوند

 ادامه مطلب

نخستین خوشه‌های برنج در سال زراعی کنونی در روستای شیرایه رودسر به بار نشست.

نخستین خوشه‌های برنج در سال زراعی کنونی در روستای شیرایه رودسر به بار نشست.

نخستین خوشه‌های برنج در سال زراعی کنونی در روستای شیرایه رودسر به بار نشست.

 ادامه مطلب

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی در خصوص تغذیه کیوی

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی در خصوص تغذیه کیوی

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی در خصوص تغذیه کیوی

 ادامه مطلب

برداشت ۸۰درصد گل گاوزبان در شهرستان رودسر

برداشت ۸۰درصد گل گاوزبان در شهرستان رودسر

برداشت ۸۰درصد گل گاوزبان در شهرستان رودسر

 ادامه مطلب

توزیع سه هزار و ۸۰۰ تن کود شیمیایی در رودسر

توزیع سه هزار و ۸۰۰ تن کود شیمیایی در رودسر

توزیع سه هزار و ۸۰۰ تن کود شیمیایی در رودسر

 ادامه مطلب

برگزاری جلسه هماهنگی مدیرمحترم جهادکشاورزی شهرستان رودسر

برگزاری جلسه هماهنگی مدیرمحترم جهادکشاورزی شهرستان رودسر

برگزاری جلسه هماهنگی مدیرمحترم جهادکشاورزی شهرستان رودسر

 ادامه مطلب

بازدید از مراکز پرورش ماهی شهرستان رودسر

بازدید از مراکز پرورش ماهی شهرستان رودسر

بازدید از مراکز پرورش ماهی شهرستان رودسر

 ادامه مطلب

بازدید از تریکوکارت های توزیع شده در شالیزارها شهرستان رودسر

بازدید از تریکوکارت های توزیع شده در شالیزارها شهرستان رودسر

بازدید از تریکوکارت های توزیع شده در شالیزارها شهرستان رودسر

 ادامه مطلب

38 هکتار از باغات آلوده به ملخ اشکورات رودسر سم پاشی شد

38 هکتار از باغات آلوده به ملخ اشکورات رودسر سم پاشی شد

38 هکتار از باغات آلوده به ملخ اشکورات رودسر سم پاشی شد

 ادامه مطلب