• امروز: 1400/01/26
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/26
تعهد اشتغالزایی جهادکشاورزی استان گیلان 85 درصد تحقق یافت

تعهد اشتغالزایی جهادکشاورزی استان گیلان 85 درصد تحقق یافت

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: میزان اشتغال پیش ‏بینی شده برای سالجاری در بخش کشاورزی استان 1769 نفر بوده است که خوشبختانه تاکنون ‏به طور کامل محقق شده است.‏

به گزارش سازمان، مهندس علیزاده با بیان اینکه تحقق بیش از 85 درصدی اشتغال باعث شده تا 1500 نفر ‏مشغول به کار شوند، اظهار داشت: این میزان از اشتغال زایی تا پایان بهمن ماه سال ‏جاری در سامانه رصد اشتغال ملی و استانی ثبت شده و قطعا تا پایان سال این درصد ‏تحقق افزایش می یابد. ‏
وی  به وضعیت اشتغال زایی بخش کشاورزی در شهرستان های استان گیلان اشاره کرد و گفت: ‏شهرستان های املش، سیاهکل و لاهیجان با انجام کامل تعهدات و  سایر شهرستان ها با بیش از 65 درصد تعهدات اشتغال را محقق ساخته اند.‏
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به ‏اهمیت بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور تصریح کرد: بخش ‏کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ و بهره گیری فراوان از تولیدات سایر بخش های اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور ایفا کند.‏
مهندس علیزاده افزود: بررسی روند توسعه کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه بخش ‏کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن به عنوان ‏پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور، امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع ‏موانع توسعه در این بخش، نمی توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله بخش صنعت به ‏شکوفایی و توسعه دست یابند. ‏
وی اظهار داشت: توسعه کشاورزی در بستر توسعه روستاها، ضمن امکان بهره برداری بهینه از ‏منابع آب و خاک و سرمایه انسانی مستقر در مناطق روستایی، می تواند به بهبود امنیت غذایی، ‏کاهش قیمت محصولات غذایی، حل معضل بیکاری و افزایش میزان اشتغال، ایجاد پیوندهای ‏اقتصادی قوی در زنجیره تولید و تشویق فعالیت های مولد منجر شود.‏

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان