• امروز: 1400/01/26
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/26
سازمان جهاد کشاورزی در نظر دارد املاک مازاد خود را  به فروش برساند

سازمان جهاد کشاورزی در نظر دارد املاک مازاد خود را به فروش برساند

سازمان جهاد کشاورزی در نظر دارد املاک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند