• امروز: 1399/12/17
  • آخرین بروزرسانی: 1399/12/17
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اولین اشتباه در قرنطینه محصولات گیاهی آخرین اشتباه است

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اولین اشتباه در قرنطینه محصولات گیاهی آخرین اشتباه است

جلسه هم اندیشی برای حل مسائل قرنطینه صادرات و واردات استان گیلان با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور مهندس چنگلوائی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان مهندس الماسی، مهندس قائمیان معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات و دکتر مرحبا نماینده آستارا برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان ؛ رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در این جلسه اصل نخست برای حفظ و پایداری صادرات محصولات کشاورزی را قرنطینه عنوان کرد و ادامه داد:  حوزه حفظ نباتات بسیار مهم است با قرنطینه میتوان از  ورود و خروج آفات جلوگیری کرد.

مهندس چنگلوائی  توفیقات ما در صادرات را گره خورده به قرنطینه و حفظ نباتات دانست و اظهار داشت: "قرنطینه انسانی ساده تر از قرنطینه گیاهی است چرا که قرنطينه نباتي دائمی و بسیار حساس است."

 وی خاطرنشان کرد: ارزیابی در دنیا دیگر فقط هنگام تحویل نیست، بلکه تمام پروسه کاشت، داشت و برداشت مورد توجه قرار می گیرد و اولین اشتباه را آخرین اشتباه در بخش قرنطینه بیان نمود و گفت:با حجم صادراتی که در کشور برای محصولات کشاورزی داریم، باید دقت را افزایش دهیم و بخش قرنطینه به شدت برای ما مهم است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان

 
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اولین اشتباه در قرنطینه محصولات گیاهی آخرین اشتباه استرئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اولین اشتباه در قرنطینه محصولات گیاهی آخرین اشتباه استرئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اولین اشتباه در قرنطینه محصولات گیاهی آخرین اشتباه استرئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اولین اشتباه در قرنطینه محصولات گیاهی آخرین اشتباه است