• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/12
اجرای کشت دوم درشالیزارهای شهرستان املش

اجرای کشت دوم درشالیزارهای شهرستان املش

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش، از برگزاری کلاس آموزشی ترویجی و آغاز اجرای کشت دوم محصولات کشاورزی درشالیزارهای شهرستان املش خبرداد:

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، صفری گفت: شالیکاران شهرستان بعد از اتمام برداشت محصول برنج ازشالیزارهای خود برای پرورش راتون وکشت دوم سبزی ومحصولات علوفه ای اقدام کرده اند.

 وی در ادامه افزود:شالیکاران شهرستان با پرورش راتون پس از‌برداشت برنج وکشت و کار‌محصولات ثانویه در اراضی شالیزاری باعث توسعه کشت دوم و رونق تولیدمیشوند.

صفری تصریح کرد:شالیکاران با افزایش تولید محصولات زراعی در کشت دوم نه تنها‌بخشی از ما یحتاج زندگی خود را تامین می‌کنند و‌ درآمد خانوار‌‌ را افزایش می‌دهند بلکه باعث خودکفایی در تولید‌این دست از محصولات نیز میشوند.

 وی در پایان خاطرنشان ساخت: ایجاد اشتغال، از بین بردن آفات و علف های هرز افزایش تولیداز فوایدکشت دوم است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان‌