• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29

جلسه رفع موانع توسعه در شهرستان شفت برگزار شد

مدیر جهاد کشاورزی شفت گفت : اولین کارگروه رفع موانع  توسعه با شرکت رئیس اداره نوغانداری استان ، روسای ادارات منابع طبیعی ، چای و شیلات و نوغانداری شهرستان  در دفتر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شفت برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان، یوسف نژاد با اشاره به نام گذاری سال 1400 بنام سال رفع موانع تولید ، تداوم سیاستهای اقتصادی  مسئولان برای رفع موانع توسعه را مورد تاکید  قرار دادوبیان داشت:  80 درصد جمعیت شهرستان شفت در روستاها ساکنند که غالبا بهره بردار بخش کشاورزی و دامداری هستند که این شهرستان  از لحاظ رتبه دارای  پناسیل  و ظرفیت های در زمینه تولید محصولات دامی ؛ زراعی و باغی و غیره  در سطح استان را دارا می باشد.

وی در ادامه افزود: که ادارات زیر مجموعه جهاد کشاورزی در مورد مسائل بین دستگاههای دولتی و واحدهای تولید در جهت رفع موانع تولید و توسعه شهرستان حامی و پشتیبان بخش تولید باشند.تا با رفع موانع و مشکلات تولید باعث رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در سطح کشور باشیم.