• امروز: 1401/09/06
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/05
آغاز هرس درختان کیوی در شهرستان تالش

آغاز هرس درختان کیوی در شهرستان تالش

مدیر جهاد کشاورزی تالش از آغاز هرس زمستانه باغات کیوی شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ،آقاجمالی اظهار داشت؛ هرس زمستانه در سطح ۴۰۰۰ هکتار از باغات کیوی شهرستان آغاز شده است.

وی ادامه داد؛هرس زمستانه کیوی مهمترین و اساسی ترین روش مدیریتی برای تولید محصول باکیفیت است و همچنین تاکید نمودند هرس کیوی بیشترین تأثیر را روی فیزیولوژی و فرآیند گلدهی و در نهایت میوه دهی این درخت دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  با اشاره به اینکه؛ هرس زمستانه کیوی پس از برداشت میوه و یک دوره سرما و ریزش برگهای درخت انجام می شود. افزود؛ هرس به موقع زمستانه کیوی باعث میشود ۱. گرده افشانی بهتر انجام شود. ۲. شاخه های درختان نور بیشتری دریافت کنند. ۳. کمیت و کیفیت گل دهی افزایش پیدا کند. ۴. هوا بهتر و راحت بین درختان جریان پیدا کند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان