• امروز: 1401/02/27
  • آخرین بروزرسانی: 1401/02/27
هرس زمستانه باغ های کیوی شهرستان املش

هرس زمستانه باغ های کیوی شهرستان املش

مدیر جهاد کشاورزی املش  از آغاز هرس زمستانه کیوی درسطح باغات شهرستان املش خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، صفری اظهارداشت ؛هرس زمستانه درسطح ۸۰ هکتارازباغهای کیوی شهرستان املش آغازشده است .

وی افزود ؛در درختان میوه محصول نهایی برآیند هماهنگی و تعامل رشد میان ساختار رویشی و زایشی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش با بیان اينکه، هرس زمستانه درختان کیوی مهمترین وضروری ترین روش مدیریتی برای تولید محصول است تأکید داشت ، اجرای هرس در کیوی بیشترین تأثیر روی فیزیولوژی و فرآیندگلدهی و در نهایت میوه دهی این درخت دارد.

وی تصریح کرد ؛عموما هرس زمستانه کیوی بعد از برداشت محصول وطی یک دوره سرمایی که باعث ریزش برگهای کیوی میشود نسبت به موقعیت جغرافیایی منطقه انجام میگیرد.

صفری خاطرنشان ساخت؛ هرس بموقع زمستانه درخت کیوی اهداف زیر را بدنبال خواهدداشت؛ ۱-گرده افشانی توسط زنبوران بهتر صورت میگیرد ۲- شاخساره های گل دهنده از نور بیشتری بهره مند میشود ۳ - کمیت وکیفیت گل دهی در سال بعد افزایش می یابد ۴- بعلت جریان  بهتر هوا شیوع برخی آفات و بیماریهای کیوی کاهش می یابد. ۵- هرس زمستانه به میزان زیادی از تمایل درخت به سمت سال آوری جلوگیری میکند و موجب میوه دهی منظم درختان کیوی میشود ۶- هرس زمستانه تعداد میوه درخت را کم میکند اما اندازه میوه را افزایش میدهد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان