• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
روز مزرعه فندق در شهرستان تالش

روز مزرعه فندق در شهرستان تالش

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تالش از برگزاری  برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه فندق در روستای ناوان از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش  با حضور محققین موسسه تحقیقات فندق برگزار شد.

مهندس آقاجمالی اظهار داشت؛ هدف از اجرای این برنامه تبادل تجربیات و انتقال یافته های نوین علمی و ارتقاء دانش تولید کنندگان فندق می باشد که در این برنامه هم بصورت تئوری و هم بصورت عملی توسط محققین موسسه به باغداران منتقل شد.

وی یکی از مهمترین راهکار ها در راه رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی وجهش تولید را افزایش آگاهی، آموزش وانتقال جدید ترین یافته های تحقیقاتی و فناوریهای نوین به تولید کنندگان دانست.

آقا جمالی با بیان اینکه شهرستان تالش دارای ۱۴۶ هکتار باغ فندق می باشد افزود ،سالیانه حدود ۱۶۰ تن محصول به ارزش اقتصادی ۸۰۰۰ میلیون ریال از این باغات برداشت می شود.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان