• امروز: 1400/09/07
  • آخرین بروزرسانی: 1400/09/02
برداشت گردو از باغات گردوی شهرستان تالش

برداشت گردو از باغات گردوی شهرستان تالش

مدیر جهاد کشاورزی تالش از آغاز برداشت گردو از باغات این شهرستان خبرداد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، مهندس آقاجمالی اظهار داشت،؛ اولین برداشت گردو توسط بهره بردار قاسم علمی باغدار روستای آق آولردر سطح یک هکتار شروع شده است.

وی ادامه داد؛ شهرستان تالش دارای ۴۴۱ هکتار باغ گردو می باشد و پیش بینی می شود ۶۶۱/۵ تن محصول با ارزش اقتصادی ۵۹۵۳۵۰ میلیون ریال از باغات شهرستان برداشت شود.

مهندس آقاجمالی خاطرنشان کرد؛ ارایه مشاوره های کارشناسی و نظارت و توزیع نهاده های کشاورزی از جمله خدمات جهاد کشاورزی شهرستان به گردو کاران  می باشد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان