• امروز: 1400/07/25
  • آخرین بروزرسانی: 1400/07/22
برگزاری روز مزرعه برنج در شهرستان لاهیجان

برگزاری روز مزرعه برنج در شهرستان لاهیجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان گفت :برنامه روز مزرعه برنج با حضور جمعی از کشاورزان منطقه در مزارع برنج در روستای شیخعلی کلایه شهرستان لاهیجان در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ برگزار گردید.

گودرز کمالپور با بیان اینکه در این برنامه آموزشی درخصوص بهبود مدیریت مصرف کودهای شیمیایی و اثرات آن در کمیت و کیفیت محصول تولیدی برنج بحث و بررسی شد.افزود  در پایان به سوالات مطرح شده و با همکاری و مشارکت جمعی نتایج مثبتی در مورد لزوم مصرف کود بر اساس آزمون خاک، رعایت تعادل در مصرف انواع کودها و نقش و اهمیت انواع کودها در فرایند رشدی گیاه برنج حاصل گردید.
گودرز کمالپور تصریح کرد :برگزاری  این نوع  برنامه های آموزشی باعث افزایش پوشش فعالیتهای ترویجی با بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان