• امروز: 1400/10/27
  • آخرین بروزرسانی: 1400/10/21
ظهور اولین خوشه طلایی برنج در شهرستان املش

ظهور اولین خوشه طلایی برنج در شهرستان املش

مدیر جهادکشاورزی شهرستان املش از ظهور اولین خوشه های طلایی با برکت برنج در مزارع شالیزاری بهره بردار درسطح 6 دهم هکتار از نوع رقم هاشمی خبرداد و گفت: با توجه به شرایط جوی، تامین آب و نهاده های کشاورزی و زراعت بر پایه تقویم زراعی  وتوسعه مکانیزاسیون پیش بینی میشود شالیکاران شهرستان سال پرباری را پیش رو داشته باشند.

وی ادامه داد: مقدار بذر گواهی شده توزیع شده در سال جاری مقدار۳۵ تن رقم هاشمی و ۶۰۰ کیلوگرم رقم گیلانه بوده است.

صفری اظهارداشت: در سال جاری بیش از ۹۵ درصد کشت برنج در شهرستان بصورت تمام مکانیزه صورت گرفته و پیش بینی میگردد۱۴۰۰۰ تن شلتوک با میانگین عملکرد۴۲۰۰ کیلوگرم در مزارع شهرستان برداشت شود.

مدیر جهادکشاورزی املش افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید را هدف مدیریت جهادکشاورزی بیان کرد و افزود: با توسعه مکانیزاسیون د ربخش کشاورزی و ارایه تسهیلات به بهره برداران زمینه توسعه مکانیزاسیون در شهرستان فراهم شده است.

در پایان خاطرنشان ساختشهرستان املش۳۵۰۰ هکتار شالیزار و بیش از ۵ هزار بهره بردار شالی دارد.۲۳ /۳ /۱۴۰۰

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی گیلان