• امروز: 1400/10/27
  • آخرین بروزرسانی: 1400/10/21
بیماری بلاست برنج با مصرف زیاد کودهای ازته

بیماری بلاست برنج با مصرف زیاد کودهای ازته

مهندس صفری مدیرجهادکشاورزی املش خبردادمصرف زیادکودهای ازته،موجب توسعه بیماری بلاست درشالیزارهای برنج شهرستان املش میشود.

وی گفت: یکی از مهمترین بیماریهای برنج، بیماری بلاست بوده،پیش آگاهی ازاین بیماری واطلاع رسانی بموقع برای پیشگیری ومبارزه با آن،بسیارحیاتی است

وی درادامه بیان کرد: رطوبت زیاد هوا، بارندگی، تشکیل ابر، مه و شبنم، مصرف زیاد کودهای ازته، کشت ارقام خاص برنج و حاصلخیزی بیش از حد خاک را از عوامل مؤثردر توسعه بیماری بلاست نام برد.

صفری در پایان خاطرنشان ساخت: زمینهای شالیزاری که ضعیف و از لحاظ مواد غذایی دچار بحران و استرس آبی بوده و کود اوره زیادی مصرف و دارای نبود تعادل کودی باشد، بیماری بلاست شیوع بیشتری داشته و این بیماری همه قسمتهای گیاه برنج را مبتلا و مشخص ترین نشانه های بلاست برنج د ربرگها و گردن خوشه، گلها خود را نشان داده و نشانه هایی روی برگها در طول دوره رویشی گیاه بوجود می آید.۲۶ /۳ /۱۴۰۰

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان