• امروز: 1400/10/27
  • آخرین بروزرسانی: 1400/10/21
آغاز برداشت جو در شهرستان املش

آغاز برداشت جو در شهرستان املش

برداشت جو دردهستان سمام شهرستان املش: براساس بازدیدهای میدانی بعمل آمده توسط کارشناسان این مدیریت از مناطق ییلاقی حوزه این مدیریت کار برداشت محصول جو از ارقام محلی توسط تعدادی ازکشاورزان روستای ملکوت آغازگردیده است.
لازم به ذکراست سطح زیرکشت جو در شهرستان املش ۱۴۰۰ هکتار بوده که پیش بینی میگردد از این سطح ۱۹۶۰ تن محصول به ارزش تقریبی ۱۱۷۶۰ میلیون ریال برداشت شود.
شهرستان املش دارای ۶۰۰ بهره بردار وعملکرد جو درهکتار۱۴۰۰ کیلوگرم میباشد.۱۳ /۳ /۱۴۰۰
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان املش