• امروز: 1401/02/27
  • آخرین بروزرسانی: 1401/02/27
آغاز برداشت گل محمدی از باغات شهرستان شفت

آغاز برداشت گل محمدی از باغات شهرستان شفت

مهندس یوسف نژاد از آغاز برداشت گل محمدی از باغات بارور شهرستان شفت خبر داد و گفت: برداشت گل محمدی در سطح هشت و نیم هکتار از باغات بارور شهرستان شفت آغاز گردیده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان را  ۱۰ هکتار اعلام نمود و افزود: امسال ۳۴ تن محصول با عملکرد ۴ تن در هکتار به ارزش اقتصادی ۳۴۰ میلیون تومان برداشت می شود.
وی با بیان اینکه بیشترین پراکنش باغات گل محمدی در روستای گیلده می باشد افزود: روستای گیلده دارای ۳ کارگاه گلاب گیری بوده که در زمینه استحصال گلاب و خرید گل از باغداران منطقه مشغول به فعالیت میباشد.
وی همچنین میانگین ارزش اقتصادی هر یک کیلو گل محمدی را ۱۰ هزار تومان اعلام نمود.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان