• امروز: 1400/10/27
  • آخرین بروزرسانی: 1400/10/21
آغاز برداشت محصول عدس در شهرستان املش

آغاز برداشت محصول عدس در شهرستان املش

مهندس صفری مدیر جهاد کشاورزی از آغاز برداشت محصول عدس در مناطق ییلاقی توسط تعدادی از کشاورزان روستاهای مربو و ملکوت شهرستان خبردادصفری بابیان اینکه از هر هکتار عدس حدود۶۰۰تا۷۰۰کیلوگرم عدس تولید میشود اظهار داشتبارندگی های مناسب،افزایش تولیدرادربرداشته واحتمال افزایش عملکرد در واحد سطح نسبت به سالهای گذشته وجود دارد.

به گفته صفری،درچندسال اخیرکشت حبوبات باتوجه به مزایای آن ازجمله تثبیت ازت،صرفه اقتصادی و مصرف حداقل سموم مورد استقبال بهره برداران قرارگرفته است،و روند روبه رشدی داشته و نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

مدیرجهادکشاورزی بابیان اینکه ارقام کشت شده عدس دراین منطقه محلی هستندافزوداین نوع عدس بدلیل خصوصیات وطعم ویژه آن ازمحبوبیت خاصی برخورداراست.وی بااشاره به اهمیت کشت حبوبات ازجمله عدس دراراضی زراعی گفتکشت حبوبات بدلیل افزایش موادآلی خاک ازطریق تثبیت بیولوژیکی ازت،کاهش جمعیت علف های هرز، بسیاربااهمیت است ودرتناوب باغلات موجب افزایش حاصلخیزی خاک وافزایش درآمدکشاورزان خواهدشد.

صفری خاطرنشان کرد: سطح زیرکشت محصول عدس شهرستان ۲۰۰ هکتاربوده وپیش بینی میشودازاین سطح بمیزان ۱۳۰تن محصول به ارزش تقریبی ۳۲۵۰۰ میلیون ریال عایدکشاورزان شهرستان گردد.وی درپایان یادآورشدنظارت برکاشت،داشت وبرداشت محصول،ارایه مشاوره های کارشناسی وتوزیع نهاده های کشاورزی راازجمله خدمات جهادکشاورزی شهرستان به بهره برداران برشمرد.۱۸ /۳ /۱۴۰۰

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی گیلان