• امروز: 1401/04/09
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29

برداشت توت فرنگی در باغات شهرستان شفت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت گفت: برداشت توت فرنگی در باغات شهرستان شفت در سطح 2/7 با عملکرد14 تن محصول در هکتار صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان، یوسف نژاد ضمن اعلام این خبر بیان کرد: در این برداشت 14 بهره بردار به ارزش اقتصادی 1134 میلیون ریال تولید مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه بیشترین ارقام کشت شده در منطقه رقم کامبیوتا و گاماروسیا است عنوان کرد: رقم غالب کشت شده  در سطح شهرستان کامبیوتا است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت اظهار کرد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل شهرستان شفت در بخش زراعی  وافزایش سطح زیر کشت محصول توت فرنگی نسبت به سالهای گذشته و بر گزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی پیش بینی می گردد که شهرستان شفت در آینده نزدیک یکی از قطبهای مهم تولید این محصول در سطح استان شود.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان