• امروز: 1400/09/07
  • آخرین بروزرسانی: 1400/09/02

اجرای طرح الگویی کاشت گردو در شهرستان تالش

طرح الگویی کاشت درخت گردو در سطح ۱ هکتار توسط بهره بردار محمد رضا شاهی در روستای ییلاقی لر شهرستان تالش اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، مدیر جهاد کشاورزی تالش در این خصوص اظهار داشت: رقم گردو کشت شده چندلر بوده  وبا رعایت فاصله استاندارد توسط بهره بردار کاشت شده است.

مهندس آقاجمالی افزود: رقم مذکور مقاوم به سرما و آفات و بیماری ها است و هدف از کشت آن اشاعه وتوسعه کاشت درختان گردو در اراضی شیب دار ، افزایش عملکرد و تشویق کشاورزان منطقه به این امر است.

وی در پایان گفت: شهرستان تالش دارای ۴۳۶ هکتار باغ گردو می باشد و پیش بینی می شود ۶۵۰ تن محصول به ارزش ۴۵۷۸۰۰ میلیون ریال برداشت شود.