• امروز: 1400/02/23
  • آخرین بروزرسانی: 1400/02/22
صندوق خردزنان روستایی راه حل مناسب برای اشتغالزایی زنان روستایی

صندوق خردزنان روستایی راه حل مناسب برای اشتغالزایی زنان روستایی

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش گفت: یکی از راه حل های مناسب برای اشتغالزایی زنان روستایی استفاده از صندوق خردزنان روستایی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس صفری ازبرگزاری جلسه صندوق خردزنان روستایی با حضوراعضای صندوق خردزنان روستای ورکوره درمحل مدیریت خبرداد و افزود:صندوق خردزنان روستایی بااستفاده از سرمایه های اندک میتواند گامی موثربرای ایجاداشتغال وکارآفرینی باشد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ومشارکت زنان روستایی درفعالیتهای اقتصادی باحمایت طرحهای اعتباری ازجمله صندوق اعتبارات خرد، گامی درراستای کارآفرینی واشتغالزایی وکاهش هزینه های تولید وافزایش درآمد خانوارهای روستایی است ادامه داد: افراد برحسب علاقه وتوانمندی که دارند باعضویت دراین صندوق علاوه برایجاد شغل ازحمایت مادی ومعنوی صندوق بهره مند میشوند ومیتوانند نقش موثری دراقتصاد خانواده داشته باشند.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش اظهار داشت: افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی کم درآمد به تسهیلات اعتباری، توجه وتمرکزبه گروههای کم درآمد زنان روستایی وتجهیزپس اندازخانواده های روستایی درراستای تامین مالی فعالیتهای درآمدزا، ازنتایج حاصل ازفعالیت صندوقهای اعتباری خردزنان روستایی است.

وی تاکید کرد:صندوق اعتبارات خرد به ایجاد اشتغال متناسب با روستا برای زنان روستایی کمک میکند ومهاجرت روستاییان به شهرها را ازاین طریق کاهش میدهد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان