• امروز: 1400/01/26
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/26
فرآخوان عمومی 5-99 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی)

فرآخوان عمومی 5-99 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی)

                                                                                                       وزارت جهاد کشاورزی
                                                                                                    شرکت شهرکهای کشاورزی
              فرآخوان عمومی 5-99 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی
(گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی)
شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی) را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.
الف-شرایط عمومی:
1- به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی) واگذار خواهد شد.
2- واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت  قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
3- حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی) و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.
4- نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که سی (30)  درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی شش  (۶) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.
5- متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست (20) درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
6- بازدید متقاضیان از محل  شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعیت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
7- متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.
8- متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.
9- عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً جهت احداث شهرک کشاورزی (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی) واگذار می گردد و  متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند.
10- از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاء طرفین رسیده اخذ می گردد.
11- صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در  قرارداد می باشد.
12- براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی) بر عهده این شرکت می‌باشد.
13- شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
14- پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به معرفی مستاجرین جهت صدور پروانه تأسیس مجتمع ها یا شهرک کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی) اقدام خواهد نمود.
15- در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.
16- شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
17- هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
18- هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست  به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
19- متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی میبایست ظرف مدت یکماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت.  
ب- شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی
2- دوره آموزشی گذرانده شده (گواهینامه آموزشی مرتبط)
3- عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی (که متقاضی را از دریافت تسهیلات منع نماید)
4- احراز توانایی مالی (ارائه صورتحساب و گواهی از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها)
5- سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
6- مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت
7- بومی استان بودن(ساکن در استان)

محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:
متقاضیان می‌توانند از روز دو شنبه مورخ 13/05/1399 بمدت شش (6) ماه ، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)، نبش کوچه گیتا، پلاک 8،  دفتر مدیریت تملک و واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. ضمنا برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هر 15 روز یکبار درخواستهای سرمایه گذاران جمع بندی و پس از تصویب هیات مدیره شرکت به متقاضیان ابلاغ می شود.

                                                                              شرکت شهرکهای کشاورزی

                                                                                  تلفن: 17-88671116 

 

فهرست مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی فراخوان شماره 5-99

ردیف استان شهرستان عنوان شهرک نوع فعالیت مساحت برای فرآخوان(مترمربع)
1 اردبیل پارس آباد مغان (فاز 2) گلخانه ای  400,000
2 اردبیل پارس آباد مغان (فاز 4) گلخانه ای  900,000
3 اردبیل پارس آباد مغان (فاز 5) گلخانه ای  1,100,000
4 ایلام مهران اراضی مرکز تحقیقات گلخانه ای  1,000,000
5 ایلام مهران صالح آباد گلخانه ای  30,000
6 آذربایجان شرقی اهر اهر گلخانه ای  240,000
7 آذربایجان شرقی کلیبر کلیبر گلخانه ای  230,000
8 آذربایجان شرقی هوراند هوراند گلخانه ای  250,000
9 آذربایجان شرقی سراب سراب گلخانه ای  800,000
10 آذربایجان شرقی مرند مرند دامپروری 1,580,000
11 آذربایجان شرقی بناب بناب گلخانه ای  300,000
12 آذربایجان غربی بوکان سریل آباد گلخانه ای  320,000
13 آذربایجان غربی سلماس درشک گلخانه ای  280,000
14 بوشهر دشتی زیارت شیلاتی 808,914
15 بوشهر دیلم تنوب گلخانه ای  1,230,000
16 خراسان جنوبی بشرویه بشرویه گلخانه ای  69,000
17 خراسان جنوبی درمیان درمیان گلخانه ای  83,700
18 خراسان جنوبی زیرکوه زیرکوه گلخانه ای  230,000
19 خراسان جنوبی سرایان سرایان گلخانه ای  400,000
20 خراسان جنوبی سربیشه مرتع دشت گلخانه ای  310,000
21 خراسان جنوبی سربیشه سربیشه گلخانه ای  72,000
22 خراسان جنوبی فردوس فردوس گلخانه ای  116,000
23 خراسان جنوبی قائن قائن گلخانه ای  125,000
24 خراسان جنوبی نهبندان نهبندان گلخانه ای  80,000
25 خراسان جنوبی نهبندان احمداباد گلخانه ای  300,000
26 خراسان جنوبی سرایان آیسک گلخانه ای  400,000
27 خراسان جنوبی زیرکوه زیرکوه(بارگاه زرشک)افین گلخانه ای 123,394
28 خراسان جنوبی زیرکوه زیرکوه گلخانه ای 230,033
29 خراسان رضوی کاشمر ترشیز گلستان گلخانه ای  290,000
30 خراسان شمالی اسفراین ساریگل گلخانه ای  500,000
31 خراسان شمالی شیروان بیگان گلخانه ای  500,000
32 خراسان شمالی مانه و سملقان امام رضا(ع) فاز 1 و 2 گلخانه ای  92,524
33 خوزستان هندیجان هندیجان شیلاتی 4,500,000
34 زنجان وحدت هیدج گلخانه ای 550,000
35 سیستان و بلوچستان چابهار زیردان(فاز اول) گلخانه ای  1,200,000
36 فارس فسا دودج آباد گلخانه ای  70,000
37 فارس ممسنی چم گل گلخانه ای  168,000
38 فارس استهبان انجیرک ایج گلخانه ای  130,000
39 کرمانشاه اسلام آباد تجر گلخانه ای  440,000
40 کرمانشاه روانسر ده باوکه دامپروری 50,000
41 کرمانشاه قصرشیرین گندمبان گلخانه ای  1,000,000
42 کرمانشاه گیلان غرب قروتک دامپروری 160,000
43 کهگیلویه و بویراحمد باشت فدک سرابیز گلخانه ای  230,000
44 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه    دشت مازه طوليان گلخانه ای  340,000
45 کهگیلویه و بویراحمد گچساران ماهور گلخانه ای  280,000
46 کهگیلویه و بویراحمد گچساران ناصر اباد گلخانه ای  240,000
47 گلستان بندرترکمن گمیشان شیلاتی 60,000,000
48 گلستان گنبد خوجملی گلخانه ای 370,000
49 گیلان انزلی شیلسر گلخانه ای  170,000
50 گیلان رضوانشهر هاشم آباد گلخانه ای  62,000
51 گیلان سیاهکل دیسام گلخانه ای  32,000
52 لرستان الیگودرز چغاگرگ گلخانه ای  800,000
53 لرستان دورود چغا بهرام گلخانه ای  420,000
54 مازندران نکا کوهسارکنده گلخانه ای  6,209
55 مازندران نور دارکلا گلخانه ای  10,376
56 مرکزی خنداب خنداب گلخانه ای  120,000
57 هرمزگان بندرجاسک سدیج شیلاتی 13,910,000
58 هرمزگان بندرجاسک یکدارغربی شیلاتی 10,800,000
59 هرمزگان میناب زرتوجی گلخانه ای  200,000
60 هرمزگان بشاگرد بارق گلخانه ای  8,660,000
61 یزد ابرکوه اسد آباد دامپروری 320,000
62 یزد اشکذر حاجی آباد دامپروری 500,000
63 یزد خاتم چاهک گلخانه ای  280,000
64 یزد مهریز بهشت ارنان گلخانه ای  36,000
65 یزد مهریز خورمیزات دامپروری 1,010,000
جمع     65   120,455,150
.برای کسب اطلاعات درخصوص نحوه واگذاری شهرک های شیلاتی به سایت شرکت شهرک های کشاورزی مراجعه نمایید *
www.apcp.ir