• امروز: 1400/09/07
  • آخرین بروزرسانی: 1400/09/02

اولین برداشت مکانیزه برنج در شهرستان لاهیجان

مدیر جهادکشاورزی لاهیجان  ازاولین برداشت مکانیزه برنج در روستای چمندان شهرستان خبر داد


به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس کمالپورگفت: اولین برداشت برنج از نوع رقم هاشمی در سطح 0/7 هکتار در روستای چمندان با حضور مسئولین شهرستانی به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه  شهرستان لاهیجان دارای 23816 هکتار اراضی شالیزاری است که حدود 48 درصد آن بصورت مکانیزه کشت شده افزود: پیش بینی می شود  85 درصد از  مزارع برنج به صورت مکانیزه برداشت شود.

شایان ذکر است شهرستان لاهیجان با تولید بیش از110 هزار تن شلتوک و بیش از 65 هزار تن برنج سفید مقام سوم این محصول را در سطح استان دارد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان