• امروز: 1399/12/10
  • آخرین بروزرسانی: 1399/12/09
اجرای طرح مدرسه درمزرعه شهرستان املش

اجرای طرح مدرسه درمزرعه شهرستان املش

 مدیرجهادکشاورزی املش آقای مهندس صفری ازبرگزاری دوره های آموزشی کاربردی ومیدانی باعنوان مدرسه درمزرعه درمزارع شهرستان املش خبرداد

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس صفری با بیان اینکه دراین روش آموزش ترویجی کشاورزان حاضردردوره آموزشی ازنزدیک بصورت کاربردی آخرین یافته های نوین باموضوع های مختلف کشاورزی را آموزش می بینند گفت: کاهش مصرف کودوسم وهزینه تولید،افزایش تولیدمحصول سالم،توانمندکردن کشاورزان وراه اندازی تشکلهای کشاورزی ازاهداف اجرای طرح مدرسه درمزرعه است.

وی افزود:برقراری ارتباط موثرمیان کشاورزان ومحققان ومروجان ازاهداف اساسی ورهیافت مدرسه کشاورز بعنوان یک الگوی جدیدترویج درکشاورزی مطرح شده که ازروشهای مشارکتی درآن استفاده وبه کشاورزان کمک میکندتامهارتهای تحلیلی وخلاقیت خودراگسترش داده تابتوانندبهترازگذشته انتخاب وتصمیم گیری کنند.

درپایان خاطرنشان کرد:ادغام دانش بومی بافناوری نوین،مصرف بهینه بذروبکارگیری رقم مناسب وافزایش درآمدکشاورزان بصورت مستقیم وغیرمستقیم وبالارفتن دانش فنی کشاورزان دراین طرح موردنظرخواهدبود.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان