• امروز: 1399/12/11
  • آخرین بروزرسانی: 1399/12/11
توزیع نهال یارانه دار زیتون در رودبار

توزیع نهال یارانه دار زیتون در رودبار

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت: در سال جاری تعداد 27894 اصله نهال یارانه دار زیتون به ارزش 837 میلیون ریال بین  متقاضیان توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان،  مهندس حاج میرازییان ضمن ارائه این آمار گفت: تعداد 3500  اصله نهال یارانه دار گردو رقم چندلر به ارزش 1575 میلیون ریال و سایر نهال های یارانه دار به تعداد 500 اصله به ارزش 35 میلیون ریال بین متقاضیان در سطح شهرستان توزیع شد.

نهال مرغوب و استاندارد يكي از مهمترين نهاده ها براي اجراي سياست هاي كلان توسعه صنعت باغباني و ايجاد باغات يكنواخت با افزايش كمي و كيفي در سازمان جهاد کشاورزی است كه موجب كاهش هزينه هاي توليد در دراز مدت مي شود.