• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
آغاز خزانه گیری برنج در شهرستان تالش

آغاز خزانه گیری برنج در شهرستان تالش

مدير جهاد كشاورزي تالش از ايجاد نخستين خزانه برنج اين شهرستان در روستاي شیر آباد بخش حویق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛سيد علي موسوي گفت: اين خزانه برنج از نوع هاشمي توسط نصیب سجادی از كشاورزان فعال منطقه  براي كشت در4/0 هكتار شاليزار ايجاد شده است.
وي افزود: خزانه برنج قطعه زمين كوچك و محصوري است كه در داخل شاليزار يا در خارج از مزرعه براي آماده سازي بذر برنج تعيين مي شود و بعد از گذشت حدود دو تا سه هفته، بذرهاي جوانه زده آماده نشاء مي شوند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تالش اظهار كرد: شهرستان تالش با بيش از 190 هزار نفر جمعيت در 110 كيلومتري غرب استان گيلان، حدود 16 هزار هكتار شاليزار و 37 هزار نفر بهره بردار كشاورزي دارد.
 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان