• امروز: 1399/07/09
  • آخرین بروزرسانی: 1399/07/07
توزیع کودشیمیایی درشهرستان املش

توزیع کودشیمیایی درشهرستان املش

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش ازتوزیع کودشیمیایی درشهرستان املش خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان،مهندس صفری گفت: درسال ۹۹_۹۸ میزان کودهای تخصیصی به شهرستان املش دربخش زراعی ۲۰۳۰ تن، باغی ۳۳۰۰ تن وجمعا ۵۳۳۰ تن میباشد.

وی گفت: اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی وبخش خصوصی مجری تهیه، تدارک وخرید کودهای شیمیایی درشهرستان بوده که تاکنون مقدار۳۰۵ تن انواع کودهای تکلیفی راخریداری ومقدار ۱۵۹ تن به شهرستان حمل ومقدار۱۴۵/۴ تن کودشیمیایی بین بهره برداران زراعی وباغی توزیع گردید.

مهندس صفری گفت: کشاورزان عزیز شهرستان املش میتوانند جهت دریافت کودشیمیایی مورد نیازخود به مراکز توزیع کود مراجعه نمایند.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش خاطرنشان کرد: کشاورزان عزیز نسبت به مصرف بهینه کود براساس نیازکودی توجه ویژه ای داشته باشند زیرا مصرف متعادل کودیکی ازعوامل مهم درافزایش عملکرد وبهبود کیفیت محصولات کشاورزی است.میزان عناصرغذایی موجوددرخاک بستگی به ساختمان و بافت خاک، سوابق کشت و کار وعملیات انجام شده بر روی آن دارد.

وی بیان داشت:مصرف بهینه کود علاوه برافزایش کمی وکیفی محصول سبب ایجادسلامت درانسان، کمک به حفظ محیط زیست، امکان بهره برداری خاک برای سال های متمادی، کاهش هزینه تولید، افزایش خاصیت انبار داری محصول، متعادل شدن نیازآلی محصول، مقاومت دربرابرتنش های کم آبی میگردد.

وی در خاتمه گفت:کشاورزان پرتلاش شهرستان املش میتوانندجهت دریافت مشاوره درحوزه های مختلف کشاورزی ازکارشناسان این مدیریت استفاده نمایند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان

همراه ما در پیام‌رسان سروش باشید          https://sapp