• امروز: 1399/07/08
  • آخرین بروزرسانی: 1399/07/07
 اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی کم خاک ورزی دراراضی شالیزار شهرستان املش

اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی کم خاک ورزی دراراضی شالیزار شهرستان املش

مدیرجهادکشاورزی املش از شروع اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی کم خاک ورزی دراراضی شالیزار شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان،مهندس صفری گفت: خاک ورزی به عملیات بهم زدن مکانیکی خاک بم نظورتولید محصولات کشاورزی اطلاق میشود.

وی گفت:هدف ازخاک ورزی صحیح، فراهم آوردن محیطی مناسب برای جوانه زدن بذر، رشد ریشه، کنترل علف هرز، کنترل فرسایش و رطوبت خاک، جلوگیری ازرطوبت بیش ازحد وکاهش استرس ناشی ازکمبود رطوبت است.

وی افزود: بزرگترین دگرگونی درسیستم های خاک ورزی تغییرجهت چشمگیر آن به سمت کشاورزی حفاظتی بوده است. این تغییرجهت درپاسخ به نگرانی ها برای کاهش هزینه انرژی، فرسایش خاک، مصرف کودشیمیایی وعلفکش ها، آلودگی آب ها وهزینه های انجام مجموعه عملیات بوده است.

مدیرجهادکشاورزی املش گفت: برای اینکه سیستمی خاک ورزی حفاظتی محسوب شود باید شرایطی را روی خاک یا درون آن بوجود آورد که بتواند درمقابل اثرات فرسایش باد، باران وجریان آب ایستادگی کند چنین پایداری بایکی ازدوحالت حفاظت سطح خاک بوسیله باقیمانده محصول یا گیاهان درحال رشد و یا افزایش ناهمواری ونفوذپذیری سطح خاک بدست میاید.

مهندس صفری افزود: ازاهداف کلی کم خاک ورزی میتوان به حفظ انرژی، مدیریت آب، حفظ خاک، حفظ کودشیمیایی وحفظ آفتکش ها اشاره کرد.

وی در خاتمه افزود: درراستای تحقق اهداف حفاظتی کم خاک ورزی تاکنون آموزش بهره برداران به تعداد ۱۸۷ نفر درسطح ۱۰ روستا درقالب کلاس های آموزشی، آموزش های انفرادی، اطلاعیه های ترویجی توسط کارشناسان پهنه های تولیدی مرکزجهادکشاورزی املش شمالی صورت گرفته است. امید است با دگرگونی درادوات کشاورزی، اجرای روشهای خاک ورزی نوین وهمچنین پیشرفت درحوزه میکانیزاسیون شاهدرشد روزافزون درسیستم خاک ورزی حفاظتی باشیم.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان

همراه ما در پیام‌رسان سروش باشید          https://sapp