• امروز: 1399/12/11
  • آخرین بروزرسانی: 1399/12/11
پیش بینی افزایش تولید برنج در رشت

پیش بینی افزایش تولید برنج در رشت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: با برنامه ریزی هایی که در حال انجام است، پیش بینی می کنیم تولید برنج سفید در بزرگترین شهرستان کشور افزایش یابد.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مسعود اسدی پرور بیان اینکه رشت بزرگترین شهرستان برنج خیز کشور است، گفت: شخم زمستانه در برخی از اراضی شالیزاری این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: شخم زمستانه علاوه بر مدیریت مصرف آب برای تولید برنج موجب کاهش آفاتی نظیر کرم ساقه خوار برنج می شود.

اسدی پرور ادامه داد: کاهش هزینه تمام شده قیمت تولید برنج یکی از دستاوردهای مهم توسعه شخم زمستانه است و برای کاهش هزینه تولید این محصول تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری نیز نقش موثری دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۶۳ هکتار از شالیزارهای شهرستان رشت در حال تجهیز است و اتمام انجام این کار منجر به کم شدن هزینه های تولید برنج سفید رشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: به طور معمول در این شهرستان ۱۶۰ هزار تن برنج سفید تولید می شود و ما برنامه داریم تا تولید این محصول را در رشت افزایش دهیم.

وی اظهار کرد: با بهره گیری از رقم آنام که توسط موسسه تحقیقات برنج کشور معرفی شده و معرفی دو رقم دیگر که تا قبل از پایان سال جاری به کشاورزان معرفی خواهد شد، برنامه داریم تا افزایش تولید برنج سفید در رشت محقق شود.

اسدی پرور، خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنج شهرستان رشت بسیار باکیفیت و از بازارپسندی مطلوبی برخودار است و برنج هایی که در فصل زراعی گذشته تولید شده بودند در بازار با قیمت مناسب به فروش رفتند.

وی گفت: فروش خوب برنج موجب می شود که رفاه اقتصادی خانواده های برنج کار بهبود یابد و علاوه بر اینکه رغبت جونان برای ورود به شالیزارها و تولید محصول برنج بیشتر می شود، شاهد رونق بخش کشاورزی شهرستان نیز خواهیم بود.