• امروز: 1400/03/22
  • آخرین بروزرسانی: 1400/03/21
با همت جهاد کشاورزی شهرستان؛ تعاونی تراکتور داران شهرستان شفت تشکیل می‌شود

با همت جهاد کشاورزی شهرستان؛ تعاونی تراکتور داران شهرستان شفت تشکیل می‌شود

با حضور مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ، مسئول مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شفت و تراکتورداران شهرستان شفت در راستای تشکیل تعاونی تراکتورداران در دفتر مدیریت جهادکشاورزی شفت برگزار شد.

به گزار ش روابط عمومی سازمان؛  مهندس لطیفی در ابتدا به فلسفه وجودی شرکت تعاونی اشاره و خواستار این شد که تراکتورداران جهت مطالبات صنفی خود اقدام به تاسیس شرکت تعاونی کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت در این جلسه با تاکید بر اینکه از مهمترین مزایای شرکت تعاونی ایجاد فرصت های شغلی و رفع معضل بیکاری و توزیع عادلانه منابع و برخورداری از حمایت های دولتی است. گفت: ثبت رایگان تعاونی توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

مهندس یوسف نژاد افزود: سطح کشت مکانیزه شهرستان را 5154 هکتار و سطح برداشت مکانیزه10230 هکتارااست وتعداد 178 دستگاه تراکتور، 42 دستگاه کمباین برنج 238 دستگاه دروگر برنج 172 دستکاه نشا، کار و 2661 دستگاه انواع تیلر در شهرستان شفت مشغول به فعالیت هستند.