• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29

اولین برداشت برنج در تالش

اولین محصول برنج شهرستان تالش برداشت شد

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ اولین برداشت برنج رقم طارم در سطح 200 متر در روستای شیرآباد بخش حویق شهرستان تالش به صورت سنتی برداشت شد

شهرستان تالش 16 هزار هکتار اراضی شالیکاری دارد و از ارقام هاشمی، طارم، شیرودی، فجر و گیلانه برای کشت استفاده میشود.