• امروز: 1398/06/31
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/31
بازدید میدانی از روند مبارزه شیمیایی علیه ملخ مراکشی در شهرستان رودبار

بازدید میدانی از روند مبارزه شیمیایی علیه ملخ مراکشی در شهرستان رودبار

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی  شهرستان رودبار،روز پنجشنبه مورخ 98/2/5 بازدید میدانی از روند مبارزه شیمیایی علیه ملخ مراکشی  توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار و مسئول حفظ نباتات این مدیریت صورت گرفت.

طبق گزارشات واصله تا کنون حدود 2007 هکتار سم پاشی علیه این آفت انجام گرفته است.

هم اکنون نیز کارشناسان این مدیریت در حال کانون یابی در مناطقی از بخش رحمت آباد می باشند که طی روزهای آینده مبارزه شیمیایی علیه این آفت صورت خواهد گرفت. 98/2/10
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان