• امروز: 1400/01/26
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/26
اولین نشاء دستی برنج در شهرستان فومن

اولین نشاء دستی برنج در شهرستان فومن

به گزارش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فومن، اولین نشاء دستی برنج رقم علی کاظمی  مورخ 98/1/26 در شهرستان فومن توسط آقای رحیم لنگری کشاورز روستای سرابستان فومن در سطح 2 و نیم هکتار صورت پذیرفت. 98/1/29
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان