• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
اولین نشاء مکانیزه برنج در شهرستان رودسر

اولین نشاء مکانیزه برنج در شهرستان رودسر

به گزارش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودسر، روز پنجشنبه مورخ 98/1/29 اولین نشاء برنج رقم جمشید جو و گیلانه بصورت مکانیزه  درسطح ۱هکتار در روستای چورکلایه ازتوابع شهرستان رودسرتوسط آقای فرهاد شریفی انجام شد. 98/1/29
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان