• امروز: 1399/03/15
  • آخرین بروزرسانی: 1399/03/14
بازدید وزیر جهاد کشاورزی و هئیت همراه به اتفاق رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از نهالستان توت مزرعه پرند شهرستان فومن

بازدید وزیر جهاد کشاورزی و هئیت همراه به اتفاق رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از نهالستان توت مزرعه پرند شهرستان فومن

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی و هیئت همراه به اتفاق رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان،رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور،رئیس شرکت سهامی ابریشم کشور و تعدادی معاونین ومدیران سازمان  از نهالستان توت مزرعه پرند فومن، ویژه مرکز توسعه نوغانداری کشور