• امروز: 1398/12/05
  • آخرین بروزرسانی: 1398/12/04
افتتاح شرکت گیلک دانه نوید توسط وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح شرکت گیلک دانه نوید توسط وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح شرکت گیلک دانه نوید با ظرفیت تولید سالیانه۱۱۰هزار تن انواع خوراک آبزیان، طیور و حیوانات خانگی با جمع سرمایه۳۸میلیارد تومان و با اشتغالزایی مستقیم۸۴نفر توسط وزیر جهاد کشاورزی و هئیت همراه به اتفاق رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در اسفند97