• امروز: 1398/06/31
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/31
برگزاری دوره آموزشی زیتون در شهرستان رودبار

برگزاری دوره آموزشی زیتون در شهرستان رودبار

دوره های آموزشی تخصصی زیتون با همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان و سازمان جهاد کشاورزی در محل ایستگاه تحقیقات زیتون شهرستان رودبار با حضور مدرسین برجسته استانی و کشوری و بهره برداران ،صاحبان صنایع تبدیلی و کارخانجات روغن کشی در روز دوشنبه مورخ 97/11/1 به مدت دو روز با محوریت مبارزه با آفت مگس زیتون، بازاریابی محصول زیتون ،برنامه‌ سازی خصوصیات ارقام جدید زیتون، هرس باغات زیتون ، ارزیابی حسی روغن زیتون، تغذیه مدرن باغات زیتون و آب و اهمیت آن در افزایش بهره وری باغات زیتون آغاز گردید.

در مراسم افتتاحیه این دوره که در فرمانداری شهرستان رودبار با حضور فرماندار محترم، جمعی از مسئولین زیتون کشور و استان، مسئولین شرکت شهرکهای صنعتی گیلان و مجری برگزارکننده دوره به همراه علاقمندان زیتون شهرستان رودبار برگزار گردید، فرماندار شهرستان به اهمیت و جایگاه این محصول در اقتصاد کشاورزی شهرستان ،ارزش غذایی ، جایگاه و تجارت فرآورده های زیتون در شهرستان رودبار و عملیاتی نمودن دانسته های تحقیقاتی در امر آموزش و ارتقای دانش فنی بر برداران تاکید نمودند.

در ادامه دکتر مصطفوی راد؛ رئیس  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،مهندس پریچهر؛ مجری طرح زیتون، دکتر واحدی؛ معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی، دکتر قلیچی؛ رئیس مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان و مهندس الماسی؛ معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان به ایراد سخنرانی پرداخته و جلسه در ساعت 10/30 پایان یافت. 97/11/30
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان