• امروز: 1399/12/09
  • آخرین بروزرسانی: 1399/12/08
بازدید بازرسان اداره صمت به اتفاق نمایندگان جهاد کشاورزی از تعدادی از مرغ فروشی های سطح شهرستان

بازدید بازرسان اداره صمت به اتفاق نمایندگان جهاد کشاورزی از تعدادی از مرغ فروشی های سطح شهرستان

بازدید بازرسان اداره صمت به اتفاق نمایندگان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی از تعدادی از مرغ فروشی های سطح شهرستان و برخورد با تخلفات احتمالی .

روند بازرسی ها ادامه دارد. 97/11/29

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان