• امروز: 1401/11/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/16
اعلام عمومی توزیع بذر گواهی شده برنج

اعلام عمومی توزیع بذر گواهی شده برنج

مهندس الماسی؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت:نظر به نقش و تاثیر گذاری بذور با کیفیت و گواهی شده در ارتقای کمی و کیفی تولید و با توجه به شروع توزیع بذور گواهی شده برنج تولیدی استان، زارعین و متقاضیان برای دریافت بذر، می‌توانند با مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها ،مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها، شرکت های تعاون روستایی شهرستانها و همچنین عاملین و کارگزاران مجاز توزیع نهاده‌های کشاورزی در سطح روستاها و دهستانها نسبت به دریافت بذر گواهی شده مورد نیاز خود اقدام نمایند. 97/11/21
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان