• امروز: 1398/06/31
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/31

برگزاری جلسه هماهنگی با کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان آستارا

روز چهارشنبه مورخ 97/8/9 جلسه مشترک با کارشناسان پهنه مراکز با حضور مدیر و سرپرست ترویج هماهنگی کشاورزی مدیریت در خصوص بررسی مسائل و مشکلات مربوط به پهنه های کشاورزی در حوضه مراکز شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه ایرج شیارکار گفت:

پهنه بندی مزارع،مدیریت دانش مزرعه،آموزش بهره برداران و رسیدن به آمارهای به روز در مقیاس کوچکتر چشم انداز نظام نوین ترویج کشاورزی است.

وی افزود:وظایف مروج مستقر در مراکز با پایش و نظارت بر تولید و پهنه های زیر پوشش،به روز رسانی اطلاعات پهنه،پاسخگویی به مسائل و مشکلات بهره برداران و در نهایت تهیه و ارسال اطلاعات تولید به مراکز جهاد کشاورزی است.

آستارا با 91هزار جمعیت ،7500هکتار اراضی کشاورزی و 9600بهره بردار دارای 4 کارشناس پهنه و 5 پهنه کشاورزی در غرب استان گیلان قرار دارد.97/8/12

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان