• امروز: 1399/12/19
  • آخرین بروزرسانی: 1399/12/19
آمار برادی از کلنی های زنبور عسل در شهرستان آستارا

آمار برادی از کلنی های زنبور عسل در شهرستان آستارا

به گزارش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستارا از کلنی های زنبور عسل در این شهرستان آمار برداری شد.

ایرج شیار کار گفت : آماربرداری از کلنی های زنبور عسل در مراکز ویرمونی و لوندویل روز سه شنبه اول آبان ماه انجام گردید.

وی افزود: این شهرستان 34416 کلنی زنبور عسل دارد که از این تعداد کلنی سالانه  800 تن عسل برداشت میگردد. 97/8/3

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان