• امروز: 1401/09/05
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/05

رئیس مرکز تحقیقات

نام و نام خانوادگی : معرفت مصطفوی راد

 

سمت : رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

 

شماره تلفن :